GEORGIA SVANETI EXPEDITION 2011
 Swanetia -  kraina leżąca pośród najwyższych szczytów Kaukazu - region znany z fantastycznych krajobrazów, nieskażonej przyrody, unikalnego folkloru, skarbów kultury i walecznych górali żyjących w kamiennych basztach. To właśnie tutaj od początku września będziemy prowadzić akcję górską mającą na celu rozpoznanie okolicy lodowców  Nageb, Adishi, oraz lodowca Zanner znajdujących się około 30 km na wschód od stolicy regionu - Mestii.

Naszym celem jest próba zdobycia Tetnuldi - 4853 m n.pm. przepięknego szczytu o piramidalnym kształcie, jednej z najpiękniejszych gór Gruzji. Mamy nadzieję być pierwszymi Polakami którzy staną na wierzchołku. Naszym głównym celem będzie poprowadzenie nowej drogi na jego zachodniej ścianie o długości w przybliżeniu 1800 metrów.

Pierwsi zdobywcy :
Południowo - wschodnia grań, Rosyjskie 2B (D. Freshfeald, M. Devuassou, Y Desayu, M. Deshi), 1887

Północna grań - Rosyjskie 3B, (Y. Shintlmeister, K. Moldan, K. Poishenger, K. Frank, Austria), 13.08.1931


Północna ściana, Rosyjskie 5B (V. Buzhek, Ch. Voichik, P. Prerost), Czechosłowacja , 11.08.1966

Picture