GEORGIA SVANETI EXPEDITION 2011
Naszym głównym celem będzie wytyczenie nowej lini na południowej ścianie Tetnuldi, szacowana długość drogi to 1800 metrów, charakter drogi głównie lód i mikst. Na czerwono zaznaczona jest nasza planowana linia, na kolejnym zdjęciu zielona linia oznacza drogę klasyczną.
Picture
fot. Alex Iskandarov
Picture
fot Alex Iskandarov